Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Kurs og produkter

  • Helsecoaching 12 ukers program, løpende gjennom året 2018, ordinær pris kr 10200,-
  • Ernæringsveiledning 1. konsultasjon, pris kr 850,-
  • Ernæringsveiledning oppfølging, pris kr 450,-

Betalingsmåter

– Betale med kort online. Visa eller Mastercard (kr 0, -). Sikker betaling via full SSL kryptering.
– Vanlig faktura med betaling innen 14 dager (fakturagebyr kr 59,-)
– Avbetalingsmuligheter for Helsecoachprogrammet. Sikker online delbetaling via SSL kryptering.
Kortet blir trukket for det samme beløpet hver måned i enten 6 eller 12 mnd (alt ettersom hvilken delbetaling du valgte).

Angrefrist

Kurs

Det er angrefrist inntil 10 dager før kursoppstart på kurs mot et avbestillingsgebyr på kr 400,-.
Kurskjøp som skjer mindre enn 10 dager før kursstart er bindende.

Ved bruk av angrefristen må dette meldes skriftlig innen fristen til tine@tines.no
Benytt dette Angreskjema

12 ukers Helsecoachprogram

Angrefrist kan benyttes på 12 ukers helsecoachprogram med avbestilling inntil 3 dager før oppstart.
Bestilling av helsecoachprogrammet som skjer mindre enn 3 dager før oppstart er bindene og det er ingen refusjon.
Når helsecoachprogrammet er påbegynt gis ingen refusjon.
Det anbefales på det sterkeste å gjennomføre de 12 ukene helsecoachprogrammet varer.
Dersom kunden velger å avslutte før, er dette på eget ansvar.

Ved bruk av angrefristen må dette meldes skriftlig innen fristen til tine@tines.no
Benytt dette Angreskjema

Etiske retningslinjer ved coaching og veiledning

All informasjon om deg som privatkunde og kundeforholdet er konfidensielt. Det forutsettes at kunden ikke har alvorlige traumer, depresjoner eller sykdommer. Dersom dette er tilfellet vil du bli henvist videre. All kundeinformasjon er mellom coach og kunde. Imidlertid vil konfidensialiteten anses som opphevet hvis det blir videreformidlet informasjon om alvorlige forbrytelser eller det mistenkes at kunden kan komme til å skade seg selv eller andre.

Sikkerhet & Personvern

Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi garanterer at dine personopplysninger eller e-postadresse vil aldri bli utlevert til tredjepart, så fremt det ikke foreligger spesielle grunner, f.eks. at politi, statsadvokat eller liknende ber om opplysninger. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. Kontakt i så fall tine@tines.no

Ansvarsbegrensing

Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til noen av dens nettsider, videoer, nyhetsbrev, eller annet innhold. Vi har vi gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøp av kurs, helsecoachprogrammet og ernæringsveiledning aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på disse. Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi tilbyr ingen garantier om resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer, inkludert dine ferdigheter, kunnskap, evne, engasjement, nettverk og økonomiske situasjon, for å nevne noen.

Begrensning og ansvar

Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar. Du fritar selskapet og dets ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.

Ikke offentlig sverting

I tilfelle det skulle oppstå en tvist mellom deg som kunde og selskapet, samtykker du i at den eneste arena for å løse en slik tvist skal være kommunikasjon mellom deg og selskapet. Du samtykker i at du ikke vil delta i noen atferd eller kommunikasjon med en tredjepart, offentlig eller privat, som vil føre til offentlig sverting av selskapet.

Avtalen

Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.

Oppsigelse

Ved å kjøpe et av våre produkter, samtykker du i at Tine S Helsecoach og Ernæringsterapi kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

 Tvisteløsning

Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

Varsel

Eventuelle varsler om uenighet som gis fra en av partene til den andre, kan skje ved personlig overlevering eller per post, registrert eller sertifisert med kvittering. Varselet skal sendes til partene på adressene som vises nedenfor.

Force majeur

Er Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Tine S Helsecoach & Ernæringsterapi refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.

 

Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: tine@tines.no

Daglig Leder: Tine S. Østby

Adresse: Hverdagskost-Tine S. Østby, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal

Orgnr: 912687333

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov.

Søk