Helsecoaching

Helsecoaching

Innen coachingfilosofien er tanken at du har svar på dine egne spørsmål og at du sitter på dine egne løsninger.

Det handler om å finne din egen styrke og trygghet. Dette gjør det lettere for deg å ta ansvar for deg selv, dine valg og handlinger.

I coaching vil du gjennom spørsmål og refleksjon bli bevisst dine egne tankemønstre, hva som holder deg tilbake, hvilke løsninger som er best for deg og hva som egentlig er din indre motivasjon.

Du vil lettere kunne reflektere over hvor du står i dag og hvorfor, samt hvordan du skal nå dine mål.

Mentale verktøy for mindre stress og sunnere tanker

En coach vil også lære deg ulike verktøy for hvordan du kan håndtere negative tanker, endre tankemønstre og skape nye og bedre vaner i hverdagen.

Ved å ha en personlig coach vil det være enklere for deg å kunne nå dine mål, enten det er å gå ned i vekt, komme inn i gode treningsrutiner eller å redusere stress i hverdagen.

Er du klar for å ta det neste steget og bli en enda bedre utgave av deg selv?

Velg din reise:


12 ukers helsecoachprogram

Perfekt for deg som ønsker å:

  • få mer indre ro og bedre energi, slik at du har overskudd til familie, venner, jobb, hobby og følge dine drømmer
  • gå ned i vekt
  • komme i bedre form og komme inn i den gode og varige treningsrutinen
  • Ukentlig oppfølging i 12 uker enten på telefon eller online
  • Actionsteg hvor du jobber med konkrete oppgaver og ulike tema mellom timene for best mulig fremdrift

6 ukers helsecoachprogram

Fungerer på samme måte som 12 ukers programmet, men i en kortere og mer intensiv variant


Ta kontakt for mer informasjon, pris og tilgjengelighet, E-post>>

Referanser:

«Jeg vil anbefale helsecoaching hos Tine på det varmeste. Det å ta en fot i bakken, reflektere over egne tankemønster, livets små og store spørsmål, er noe jeg tror alle, uansett livssituasjon, har godt av. Allerede etter første time har man med seg noen helt konkrete verktøy for å arbeide med seg selv på de områder man vil forbedre.

Tine er dessuten en fantastisk person- motiverende, klok, reflektert og jordnær. Selv om timene noen ganger utfordret meg og min måte å se på ting, så har samtalene med henne vært som balsam for sjelen. Det å ha timene via nett eller på telefon har vært veldig positivt og fleksibelt.

Jeg har allerede bestemt meg for at jeg ønsker å benytte meg av Tines tilbud også fremover.»

Erika , Oslo 2018

«Jeg tok imot tilbud om Coaching over begrenset tid i en periode med MYE som skjedde i livet mitt. Det var godt å ha Tine som  en «sparringpartner» som kunne hjelpe å sortere tankene, finne ut hva som hastet og gjøre noe med, hva som KUNNE gjøres noe med, og hva som bare måtte «gå sin gang».

Tine hjalp meg å konkretisere hva som trengs gjøres, hvordan og når det skal gjøres og hvilke mål som var ønskelig, og realistiske og ikke minst dele målene i delmål. Tine var en fin veileder; hun kom sjelden med råd, men stilte undrende spørsmål som gjorde at svarene virket oppklarende for meg og dermed hjalp meg selv å finne svar som passet i MIN livssituasjon.  Underveis i samtalene minnet Tine meg om hva jeg hadde oppnådd og hva jeg hadde fått tid, hvilket var veldig godt i en tid da mye var vanskelig og en gjerne kan få tendens til å svartmale situasjonen og tenke at en hele tiden har fått til for lite.

Underveis fikk jeg «hjelpemidler» som skjema, tabeller og tips, som det var opp til meg å bruke ved behov, og som kunne hjelpe å finne egne styrker og svakheter, og dermed vite hva en kan jobbe med i seg selv.

Jeg er VELDIG glad jeg investerte i denne coachingen med Tine, det gjorde en utfordrende livssituasjon litt mer oversiktlig og ryddig, og hjalp meg å holde fokus på det som var viktigst til en hver tid. Det hjelp meg også å bli mer bevisst egne tankemønster og styrker. Jeg opplevde Tine som ryddig og strukturert, lyttende og hjelpsom. Hun var fleksibel i forhold til samtaletidspunkt og holdt alle avtaler vi inngikk underveis.

Coaching med Tine kan absolutt anbefales!

Kjersti (48)

Søk